Home icon Home»Zdjęcia obiektów»Zdjęcia obiektów»Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW)
Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) PDF Print E-mail
Written by Piotr Kmiecik   
Sunday, 09 October 2005 20:29

Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) ?Mauerwald? Mamerki k/WęgorzewaKwatera została wybudowana w odległości 18km na wschód od kwatery Hitlera, w lesie, w miejscowości Mamerki nad Kanałem Mazurskim. Dopłynąć najłatwiej z jez. Mamry, na wysokości wyspy Upałty ? jest tam zresztą bardzo wygodna przystań. W przeciwieństwie do poprzednio omawianej kwatery Himmlera ? tą trudno jest przegapić. Idąc drogą od strony Mamerek, najpierw po lewej stronie pojawiają się dwa potężne schrony z krytą rampą rozładowczą, kilkaset metrów później wzdłuż drogi - strefa ?Fritz?. Całość jest zresztą dość przyzwoicie oznakowana.


We wrześniu 1940 wybrana i zatwierdzona zostaje lokalizacja. Prace budowlane kwatery zostały powierzone Organizacji Todt, która siłami około 2000 robotników pod przykrywką firmy Chemische Werke ?Askania? w terminie do 01.05.1941r. miała wybudować kwaterę główną dla OKW. Na terenie ok.250ha powstało ponad 200 różnego rodzaju obiektów, w tym 34 obiekty żelbetowe, dwa ciężkie schrony przeciwlotnicze oraz wiele murowanych i drewnianych. Sztab generalny OKW przeprowadził się tu latem 1941 roku.

 

 

Cała kwatera została rozmieszczona w lesie między jeziorem Mamry, a linią kolejową Kętrzyn - Węgorzewo i została podzielona na trzy strefy: ?Fritz?, ?Quelle? i ?Brigitten Stadt?. Występowała pod ogólnym kryptonimem "Anna". Z lewej strony od szosy Kętrzyn - Węgorzewo rozmieszczony był Sztab Generalny Wojsk Lądowych (OKW) pod kryptonimem ?Fritz?. W tej strefie mieszkali m.in.: feldmarszałek Walther von Brauchitsch, zdjęty ze stanowiska 19.12. 1941r za klęskę pod Moskwą, gen. płk Franz Halder - szef Sztabu Generalnego OKW (24.09.1942 r. pozbawiony stanowiska w Winnicy na Ukrainie), gen. płk Friedrich Paulus - I zastępca szefa Sztabu Generalnego d/s dowodzenia operacyjnego (do 4.02.1942), gen. Adolf Heusinger - szef Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych (20.07.1944 ranny podczas zamachu na Hitlera).

 

Znajdowały się tu następujące oddziały:
- Oddział Centralny - zagadnienia związane z organizacją Sztabu Generalnego.
- Oddział I - Operacyjny ? odpowiedzialny za front wschodni.
- Oddział II - Organizacyjny - organizacja i rozbudowa wojsk stanu wojennego
- Oddział XII - Obce Armie ?Wschód?
- Oddział Attache Wojskowych
- Zarząd Personalny OKW

 

Sztab Generalny Wojsk Lądowych kierował wyłącznie walkami na Froncie Wschodnim.

 

Komendantem kwatery był gen. von Gundel. Kwatera była ochraniana przez batalion wartowniczy Wehrmachtu, całkowicie zmechanizowany, zaopatrzony w środki obrony przeciwlotniczej, przeciwpancernej i ciężką broń maszynową. Był przygotowany do prowadzenia walki w każdym przypadku. Oprócz batalionu wartowniczego na terenie kwatery było 60 funkcjonariuszy tajnej żandarmerii polowej i agentów Abwehry.

 

Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) Mauerwald Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) Mauerwald Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) Mauerwald
Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) Mauerwald Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) Mauerwald Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKW) Mauerwald

Ogółem w kwaterze zamieszkiwało około 1500 osób, w tym ponad 40 generałów. Baza nie miała charakteru obronnego ? była zwykłym obiektem biurowym ? z całym niezbędnym do utrzymania zapleczem, takim jak ujęcie wody, oczyszczalnia ścieków, podstacje energetyczne oraz awaryjne źródła zasilanie (generatory), szpital i służbę zdrowia, służby kwatermistrzowskie, stajnie, węzły łączności, wartownie, magazyny żywności. Było to zatem samowystarczalne i w pełni funkcjonujące samodzielnie miasto.

W okresie 16.07.42-30.10.42 kwatera była przeniesiona do Winnicy na Ukrainie.

Kwatera z nieznanych powodów nie została wysadzona w powietrze. Lat temu 8 była jeszcze całkiem dobrze widoczna spośród młodych drzewek ? teraz drzewka wyrosły i prawie całkowicie zasłaniają schrony? Pojawił się za to pan, sprzedający bilety wstępu (całe 4zł) i wieża widokowa na jednym ze schronów, oraz upiłowano i okręcono drutem kolczastym dolne fragmenty stalowych klamer, służących do wchodzenia na obiekty. Wybierając się na wycieczkę ? należy zaopatrzyć się w latarki. Na zdjęciach znajduje się wyłącznie strefa ?Fritz? ? na pozostałe niestety brakło czasu. Ale, jak mawiali starożytni Czechosłowacy -  co się odwlecze?

Last Updated on Monday, 19 October 2009 15:39